dziennik elektroniczny

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Regulamin dostępny do przeczytania po kliknięciu linku zamieszczonego poniżej /page/92318044/edytor/file/regulamin-naboru.pdf
więcej

Link do rekrutacji

Link do rekrutacji

https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml

Najważniejsze terminy do rekrutacji

Informacja dla ósmoklasistów i ich rodziców

13 maja 2024 r. – 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia


25 czerwca 2024 r. – 9 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty


16 lipca 2024 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli nauki w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu


22 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych