dziennik elektroniczny

Kadra ZSWP

Kadra naszej szkoły to  zespół fachowców  - tak możemy o sobie powiedzieć. Ale  mamy też nadzieję, że sami zweryfikujecie to twierdzenie. Zapraszamy - przekonajcie się.

W Kobylnikach pracują nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących  i zawodowych. Z dużym doświadczeniem praktycznym. Mamy w zespole zootechników,  lekarzy weterynarii prowadzących własne praktyki, rolników i mechanizatorów oraz  leśników.  Wszyscy nauczyciele są otwarci na nowoczesne metody nauczania  a w swojej pracy posługują się sprawnie technologiami komputerowymi oraz wciąż doskonalą swoje kwalifikacje. 


Kadra kobylnickiej szkoły dysponuje jeszcze jedną wspólna cechą – wszyscy nauczyciele  uważają, że problemy są po to, by je rozwiązywać.
Tomasz Tschurl

Dyrektor Szkoły

Ewa Szczepaniak

Kierownik kształcenia praktycznego, nauczycielka przedmiotów rolniczych

Paulina Baczyńska

Nauczycielka język angielskiego, kierownik internatu

dr Joanna Leśniewska-Kowalska

Nauczycielka przedmiotów rolniczych, kierownik Policealnej Szkoły Weterynarii i kursów rolniczych

Małgorzata Górczyńska

Nauczycielka matematyki

Jolanta Stajszczak-Nowak

Nauczycielka biologii i chemii, bibliotekarka

Kinga Gutmańska

Nauczycielka przedmiotów weterynaryjnych i rolniczych

lek. wet. Joanna Konieczny

Lekarz weterynarii, nauczycielka przedmiotów weterynaryjnych

Joanna Kurczewska-Szczerba

Nauczycielka historii, geografii oraz przedsiębiorczości

Karolina Wesołowska

Przedmioty zawodowe w technikum leśnym

Agnieszka Worsztynowicz

Nauczycielka języka polskiego, pedagog

Joanna Posadzy

Wychowawca w internacie

Elżbieta Zielińska

Nauczycielka fizyki

dr Ewa Kaszkowiak

Nauczycielka przedmiotów rolniczych

dr Jerzy Kaszkowiak

Nauczyciel przedmiotów rolniczych

Dariusz Lewandowski

Wychowawca w internacie

Jacek Zalesiak

Nauczyciel języka angielskiego

lek. wet. Rafał Szydłowski

Lekarz weterynarii, nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

Andrzej Rekiel

Nauczyciel nauki jazdy

Michał Radwański

Nauczyciel informatyki

Piotr Pakulski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Robert Szutkowski

Wychowawca w internacie

Jan Kowalski

Wychowawca w internacie

ks. Maciej Łakomiak

Nauczyciel religii