dziennik elektroniczny

Technik weterynarii

„Gdyby ludzie zachowywali się jak zwierzęta, może świat byłby bardziej ludzki”?

Technik weterynarii sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych. Słuchacze poznają tajniki anatomii i fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Uczą się jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.

Z nami nauczysz się:

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:

Perspektywy zatrudnienia w:

Okres kształcenia: 5 lat

System: dzienny dla młodzieży

Symbol zawodu: 324002

Zajęcia prowadzi lekarz weterynarii:

lek. wet. Rafał Szydłowski