dziennik elektroniczny
Każdy uczeń klasy o specjalności - LEŚNIK ma obowiązek posiadania i korzystania z umundurowania 
Tak wygląda regulaminowe umundurowanie .