dziennik elektroniczny

Technik rolnik

“Praca rolnika pozostaje zawsze w zgodzie z tym, co dobre i z tym, co uczciwe.”

Z nami:

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:

Profil absolwenta

TECHNIK ROLNIK – profil absolwenta Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

WIEDZA – Absolwent kierunku technik rolnik ma rozszerzoną wiedzę: z zakresu rozwiązywania typowych problemów inżynieryjnych. dotyczącą budowy narzędzi, maszyn i ich podzespołów stosowanych w produkcji rolnej oraz eksploatacji maszyn i regulacji urządzeń technicznych stosowanych w produkcji rolnej. na temat kompleksowego działania czynników determinujących rozwój obszarów wiejskich. na temat technologii stosowanych w produkcji rolniczej. UMIEJĘTNOŚCI Absolwent kierunku ...
więcej