dziennik elektroniczny
Terminy związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2024/2025 
1. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I-ej technikum  - od 13 maja do 14 czerwca ( godz.15.00 ) 
2. dostarczanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca do 9 lipca ( godz. 15.00 )
3. komisja rekrutacyjna w szkole weryfikuje wnioski - do 10 lipca 
4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  do szkoły - do 16 lipca ( godz. 12.00 ) 
5 wydawanie skierowań na badania lekarskie ( zawodowe )- od 13 maja do 17 lipca 
6. potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia z egzaminu - do 19 lipca ( godz. 15.00 ) 
7. podanie do publicznej wiadomości listy   przyjętych do szkoły - 22 lipca