dziennik elektroniczny

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Tutaj znajdziesz informacje niezbędne do przejścia przez proces rekrutacji do naszej szkoły - POWODZENIA !!!
Najważniejsze daty i sprawy związane z procesem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do naszej szkoły 

Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach:

1. od 15 maja 2023 do 16 czerwca 2023 można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ( za pośrednictwem systemu )

2. od 27 czerwca do 11 lipca 2023 do godz. 15.00 - należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

3. odebrać z sekretariatu skierowanie na badania do medycyny pracy

4.  18 lipca - szkoła poda listę zakwalifikowanych uczniów ( tu na stronie i będzie wywieszone w widocznym miejscu w szkole )

5. do 21 lipca, do godz. 15.00  - rodzic musi potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły - jednocześnie złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia z egzaminu 

6. 24 lipca, do godz. 12.00 - szkoła opublikuje listę przyjętych uczniów do szkoły - na stronie i wywieszone w szkole