dziennik elektroniczny

Regulamin rekrutacji na rok 2022/2023

Tutaj znajdziesz informacje niezbędne do przejścia przez proces rekrutacji do naszej szkoły - POWODZENIA !!!


W dniach 11-12 lipca 2022 sekretariat szkoły dla uczniów - kandydatów do szkoły będzie czynny w godzinach 8.30 - 13.30 

Najważniejsze daty i sprawy związane z procesem rekrutacji :

1. do 12 lipca - dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o zdanym egzaminie
2. odebrać z sekretariatu skierowanie na badania do medycyny pracy - terminy badań są podane poniżej
3.  19 lipca - szkoła poda listę zakwalifikowanych uczniów ( tu na stronie i będzie wywieszone w szkole )
4. do 20 lipca - rodzic musi potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły - zadzwonić lub osobiście 
5. 25 lipca - szkoła opublikuje listę przyjętych uczniów do szkoły - na stronie i wywieszone w szkole