dziennik elektroniczny

Profil absolwenta

TECHNIK WETERYNARII – profil absolwenta Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


KOMPETENCJE

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent jako technik weterynarii może znaleźć zatrudnienie:


Ponadto technik weterynarii może poszerzyć i uzupełnić swoje kompetencje poprzez ukończenie dodatkowych kursów specjalistycznych, dzięki którym nabędzie uprawnienia do wykonywania zawodów pokrewnych takich jak inseminator zwierząt, fryzjer zwierząt (groomer), zoo fizjoterapeuta lub/i kontynuować naukę na wielu kierunkach studiów przyrodniczych m.in. medycyna weterynaryjna, zootechnika, hodowla koni i jeździectwo.